Well kuemp dor met den groten Sack, oevert schmale Funder,

He wiss op use witte Dack and kuemp den Gorn harunder.

Kinner, Kinner, west moy still, Suente Klaus no kommen will,

Krupet achter dei Moder, krupet achter de Moder.

 

Well kuemp dor in de Koekendoer, met the bunte Mueske,

He froeg wo'th leve Kinniken is, an what it kann un wuesse.

Kinner, Kinner, klain an grot, Haennekes up an Muesk an Schoot,

Suente Kaus will deelen, Suente Klaus will deelen.